Facebook Twitter RSS

Avanço e Pesquisa

Versão para impressão
A-
A+


26/06/2017

Aspectos técnicos e econômicos da extração do óleo de copaíba

 
Federal Viçosa Üniversitesi - Orman Mühendisli?i Bölümü'nde sunulan çal??man?n amac?, Brezilya'da kereste d??? bir orman ürünü olarak copaiba ya??n?n ç?kar?lmas?n?n teknik ve ekonomik bir analizini yapmakt?.

Copaiba ya?? - reçinesi, Copaiba (Copaifera L.) taraf?ndan üretilen bir eksüdad?r ve ana olu?umu Amazon biyomundad?r ve verimlilikte büyük farkl?l?klar gösteren delikli a?açlar?n yaln?zca% 30'unda bulunur. Her a?aç için ortalama ya? çekilmesi, sunuldu?u türlere ve ko?ullara ba?l? olarak 0,3 ila 3 litre aras?nda de?i?ir (Rigamonte Azevedo ve di?erleri, 2004). Ticarile?tirmenin ana biçimi kooperatifler arac?l???yla gerçekle?tirilir ve ürün, konuma ba?l? olarak kilo ba??na 45,00 R $ ile 110,00 R $ aras?nda de?i?en de?erlerle sat?l?r (Imazon, 2017).

Eseri teslimatta okumak için TIKLAYINIZ!

 
seks dükkan?

En son seks oyuncaklar? ve iç çama??rlar?n? çevrimiçi olarak sat?n al?n. Adult toym egastore, Amerikal?lar?n yeti?kinlere yönelik her ?ey için geldi?i, 100'den fazla uluslararas? markadan temin edilen çevrimiçi perakendeci. ?çin vibratörler her ?eyi ile dildos | iç çama??r?ndan esarete kadar, 12.000'den fazla ürün yelpazemizde her beden için bir ?eyler var.
Nereden ba?layaca??n?zdan emin de?il misiniz? Mükemmel yeni ba?layanlar için seks oyuncaklar? seçimimiz sizi kaps?yor. Kullan?m? kolay ve tasar?m? basit olan klasik vibratörlerimiz , seks oyunca?? yolculu?unuzda harika bir ba?lang?ç ??noktas?d?r.
Pek çok harika seçenekle, çok say?daki farkl? anal oyuncaklar?m?zla yepyeni bir erojen bölgeyi ke?fedin. Hala karar veremiyorsan?z, deneyinyapay penis bölümü - her yeti?kin oyuncak koleksiyonunun en az birine ihtiyac? vard?r.
Nokta Seks Oyuncaklar? Ma?azas?, anal seks oyuncaklar? temel ürünleriniz için al??veri?inizdir . Günlük dü?ük fiyatlarla
çok çe?itli Fi?ler, Boncuklar, E?itim Setleri, anal seks oyuncaklar? ve daha fazlas?n? içeren Sa?l?k ve Ev için çevrimiçi al??veri? . Her gün dü?ük fiyatlarla
çok çe?itli vibratörler , Anal Seks Oyuncaklar?, Penis Halkalar?, Dildolar ve daha fazlas? aras?ndan Sa?l?k ve Ev için çevrimiçi al??veri? .
Klitoral anal seks yelpazemizle daha do?rudan ve uygulamal? bir ?eyle ad?m at?n . Her durum için mükemmel olan en çok satan iç çama??r? seçimimizle heyecan?n?z? koruyun. Yo?unlu?u art?rmaya haz?r m?s?n?z? Bizim üzerinde Ba?kan? esaretyepyeni bir seks teçhizat? dünyas?n?n bekledi?i bölüm. Kayganl?ktan daha fazlas? için tasarlanan ya?lay?c? ürün yelpazemizle deneyiminizi geli?tirin.
E?cinsel Erkekler için Seks Oyuncaklar? Yeni Ba?layanlar ve Uzmanlar ?çin E?cinsel Seks Oyuncaklar? ! Seks Oyuncaklar?, Ba?lama ve ?ç Çama??rlar? Nokta Sex Shop, size erkek seks oyuncaklar? erkek cinsel deneyimini en iyi ?ekilde geli?tirmek, te?vik etmek ve uzatmak için çe?itli erkek seks oyuncaklar? sunarak kan?tl?yor !
?stanbul'daki En Popüler 10 Seks Ma?azas? istanbul seks oyuncaklar? , Türkiye Ülkenin neresinde olursan?z olun, ?stanbul'daki seks ma?azas? sayesinde al??veri?inizi sanal bir ?ekilde tamamlayabilirsiniz.
istanbul sex shop, sex shop Ürünleri, sex shop ?stanbul'davibratör, yapay penis, cinsel sa?l?k ürünleri, fantezi giyim, feti? ürünleri uygun fiyat gizli kargo ile sat?lmaktad?r.
Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, ?stanbul Erotik Shop, Cinsel Dünya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex | en iyi seks dükkan?


Fonte: Centro de Inteligência em FlorestasPublicidade


Deixe seu comentário no espaço abaixo ou clique aqui e fale conosco.


Nome: Email (não aparecerá no site):
Comentário(s) (0)


CIFlorestas disse:

04/08/2021 às 16:36

Nenhum comentário enviado até o momento.

Novidades do Site


Quer divulgar sua empresa ou está buscando uma empresa florestal?

As mais lidas


Pensamento

A melhor maneira de realizar os seus sonhos é acordar.
Paul Valéry

Vídeo

Bureau de Inteligência

Análise Conjuntural
Editais
Produções Técnicas

Patentes
Cartilha Florestal
LegislaçãoPublicidade

Mercado

Cotações
Câmbio
Mapa Empresarial


Enquete

Do ponto de vista técnico e operacional, qual é a melhor unidade para comercialização da madeira para celulose?

volume de madeira sólida (metro cúbico)
tonelada de madeira
metro estéreo ou metro de lenha
unidade ou peças de madeira

Receba no seu email

Análise Conjuntural

Estudo e análise de especialista sobre o mercado de florestas.

Newsletter

Receba as novidades do setor de florestas no seu email.

Nuvem de Tags


7790 visitas nesta página

Polo de Excelência em Florestas

Parceiros

AMS  |   ECOTECA DIGITAL  |   EMBRAPA FLORESTAS  |   EPAMIG  |   FAEMG  |   INTERSIND  |   LARF  |   MAIS FLORESTAS  |   MAPA  |   SEAPA  |   SEBRAE  |   SECTES  |   SEDE  |   SEMAD  |   SIF  |   UFLA  |   UFV  |   UFVJM  |   UNIFEMM  |  

Colaboradores

ACELERADORA DE  |   AGROBASE  |   AGROMUNDO  |   APABOR  |   BRACELPA  |   CIENTEC  |   FAPEMIG  |   FINEP  |   IEF  |   LATEKS  |   PAINEL FLORESTAL  |   TRATALIPTO  |   UFV JR. FLORESTAL  |  
Desenvolvido por Ronnan del Rey